Evidence-based medicine (EBM)

Evidence-based medicine (EBM) betyder enkelt uttryckt en professionell, medicinsk approach där det kliniska patientarbetet grundar sig i de bästa tillgängliga vetenskapliga bevisunderlagen. Genom att hålla mig uppdaterad på det rådande forskningsläget inom de aktuella kunskapsområdena är min målsättning att denna approach ska vara vägledande i kliniken.