Om mig

  • Nicklas Rudman, MSc, leg. Sjukgymnast, Spec. Fysisk aktivitet och idrottsmedicin
  • Examen i januari 2008 från Karolinska Institutet med inrikting Ortopedisk Medicin, vidareutbildad inom Idrottsmedicin och Ortopedisk Medicin vid Umeå Universitet och Linnéuniversitetet. Har även genomgått ett flertal fristående kurser inom mina intresseområden.
  • Avslutade i maj 2012 mitt forskningsprojekt vid Linnéuniversitetet. Forskningsprojektet resulterade i en 30Hp uppsats på masternivå, “Biceps femoris tendinosis in recreational, adult runners with lateral knee pain: an ultrasound investigation”.
  • Arbetar utifrån EBM (evidence based medicine) alltså kliniskt arbete på en vetenskaplig bas och strävar efter att vara uppdaterad på forskningsläget inom mina intresseområden.
  • Innehar examen inom Muskuloskeletal Ultraljudsundersökning (MSKUL)

Jag är kliniskt verksam på Täby Rehab Center. Jag arbetar där med alla typer av muskuloskeletala åkommor, dock specialiserad inom idrottsmedicinska och ortopediska problemställningar. Brett samarbete finns med övrig vårdpersonal i Stockholmsområdet. Högkostnadsskydd och frikort gäller.

Tidsbokning Täby Rehab: 08-732 84 55
För mer info om Täby Rehab Center vänligen besök: www.rehab.se

Varmt välkommen att kontakta mig för frågor!