Muskuloskeletal ultraljudsscanning

Muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik (MSKUL) är en sk. radiologisk undersökningsmetodik för bedömning av primärt kroppens mjukdelar. Metoden är en internationellt vedertagen och grundligt vetenskapligt förankrad. Riktigt använd är den i flera viktiga sammanhang jämställd med eller bättre än påtagligt mer kostsamma undersökningsmetoder som MR/MRI (eng. magnetic resonance imaging, ”magnetkamera”).

De områden som MSKUL lämpar sig för är:

  • Mjukdelarna i leder, ligament/ledband
  • Senor och muskler

MSKUL kan också bidra med bedömningsunderlag i samband med skador och patologiska tillstånd relaterade till:

  • Broskytor
  • Menisker
  • Nerver och blodkärl

Några mer specifika skadetyper som går att påvisa är:
Bristningar/rupturer i muskler, senor eller ledband. Långvariga besvär i senor sk. tendinos eller tendinopati (t.ex. tennisarmbåge/musarm, hopparknä). Inflammatoriska tillstånd i t.ex. slemsäck (bursit) eller led (artrit). Ledbroskförslitning (artros). Plantarfasciit/plantarfascios (”hälsporre”). Förkalkningar i mjukdelar (t.ex. kalkaxel). Nerventrapment (t.ex. carpaltunnel). Problem relaterade till tillväxtzoner (t.ex. Mb Schlatter). Olika typer av mekaniska problem som t.ex. impingement i axel eller fotled.

Snabba fakta om MSKUL

  • Ger information direkt och ses i realtid på en skärm.
  • Lämpar sig väl för klaustrofobiska patienter som ofta upplever undersökning med MR besvärlig.
  • Är normalt sett helt smärtfritt förutsatt att man inte är väldigt trycköm.
  • Vid undersökningen avges ingen skadlig strålning och det påverkar ej pacemaker, ferromagnetiska implantat eller andra metallfragment i kroppen.
  • Det finns inga kända biverkningar.

Jag använder enbart MSKUL inom ramen för mitt kunskapsområde. Undersökningsfynden ger ett fördjupat bedömningsunderlag och detta är alltid kopplat till patientens anamnes (sjukdomsberättelse) och dennes övriga kliniska presentation. MSKUL används som en del i den kliniska undersökningen och ger en effektivare och mer precis bedömning. Skadans art och omfattning kan då ringas in med stor säkerhet och risken för felbedömning minskar och rehabtid minimeras.

Jag bedömer inte inre organ, blodkärlsfunktion eller cancermisstanke med ultraljud. För frågeställningar av denna typ rekommenderas, eller förmedlas vid behov, kontakt till läkare. MSKUL är heller inte effektivt för undersökning av ryggraden.

Undersökningen omfattas av högkostnadsskyddet och frikort gäller.

Kontakta mig för vidare information och tidsbokning!