Ortopedisk Manuell Terapi (OMT)

Ortopedisk manuell terapi (OMT) är ett internationellt specialistområde för sjukgymnaster/fysioterapeuter och läkare. OMT innefattar undersökningsmetodik, specifika behandlingsåtgärder samt förebyggande av smärta, stelhet och andra typer av dysfunktion i kroppens rörelse- och stödjeorgan, d.v.s. primärt leder, muskler, senor och nervsystem. Behandlingen inriktar sig på smärtlindring, rörelseökande och stabiliserande åtgärder beroende på problematikens art. Användandet av specifika behandlingsmetoder såsom manuella tekniker (t.ex. ledmobilisering och ledmanipulation) och anpassad träningsregim är en viktig del inom OMT-behandlingen.

Undersökningsmetodiken inom OMT bygger på ett kliniskt resonemang där sjukhistoria (anamnes) och symptombild utgör en central del. Vidare undersöks patienten metodiskt där olika tekniker används för att testa om symptomen kan provoceras eller avlastas. Detta ger värdefull information om mekanismerna bakom smärtan. Beroende på vilken information undersökningen gett skapas sedan ett specifikt behandlingsupplägg för att återställa/normalisera de bristande funktionerna.