Rudman Fysioterapi

Rudman Fysioterapi AB är ett aktiebolag sedan 2012, dessförinnan var det en enskild firma som startades 2008. Ägare är Nicklas Rudman, MSc, leg. Fysioterapeut Spec. Fysisk aktivitet och Idrottsmedicin. Inom ramen för detta företag tillhandahåller jag landstingsfinansierat kliniskt patientarbete samt föreläsningar och konsultationer inom mina kunskapsområden.

Rudman Fysioterapi AB är godkänt för F-skatt.